12577

אפריקה מחכה לך: מסע נשי לטנזניה וזנזיבר Featured

Additional Info

  • Title: masa
  • קישור: http://www.masa.co.il/article/8307/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%9A--%D7%9E%D7%A1%D7%A2-%D7%A0%D7%A9%D7%99-%D7%9C%D7%98%D7%A0%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%91%D7%A8/