12577

כך התגברתי על הפחד להיות לבד

Additional Info

  • Title: saloona
  • קישור: http://saloona.co.il/blog/%D7%9B%D7%9A-%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%97%D7%93-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%93/?ref=cat_archive