fbpx
שקופית קודמת
שקופית הבאה

מסעות זה השטח שלנו

תנאים כלליים

מסמך זה מציג את תנאי ההתקשרות בין חברת "מאגמה  – מסעות בעולם בע"מ" ח.פ 4573344 – 51  (ולהלן "מאגמה" ו/או "החברה"), ובין משתתפי המסעות המאורגנים על ידי מאגמה.

המידע מנוסח בלשון זכר לשם נוחות אך מתייחס לזכר ונקבה.

חברת מאגמה  מפיקה ומארגנת מסעות שטח ליעדים שונים בעולם. הצוות שלנו כולל מדריכים ומדריכות, צוות רפואי מנוסה ומצויד, אנשי מנהלה ולוגיסטיקה וצוות ליווי חברתי. המסעות יוצאים גם לאזורים נידחים ברחבי הגלובוס והם מתוכננים בתשומת לב מרבית על ידי אנשי מקצוע מהטובים בארץ. אנחנו משקיעים משאבים רבים כדי  להכין עבורכם את המסעות המיוחדים ביותר ואת המסלולים מהיפים ומהמסקרנים בעולם, מתוך הכרות עמוקה עם היעדים אליהם אנחנו מגיעים ועם תושביהם ומנהגיהם. יחד עם זאת, לעיתים מתרחשות "הפתעות" או תקלות בלתי צפויות בשל גורמים שאינם תלויים בנו ו/או לא בשליטתנו ואנחנו נאלצים לבצע שינויים במסלול המסע , בנקודות הלינה או בפעילויות המתוכננות. כמובן שאנחנו משתדלים לשמור על מסלולי המסע כפי שפורסמו ולהגיע לאזורים המתוכננים אך אנא, קבלו זאת ברוח טובה ובסבלנות כחלק מחוויית המסע באזורים המיוחדים בהם אנחנו מטיילים. אנחנו מצידנו נעשה הכל כדי שהמסע יהיה מוצלח אך יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים בהתאם למצב בשטח. 

 הרשמה והשתתפות במסע:

 1. חתימת המטייל על טופס הרישום ו/או תשלום דמי הרישום ו/או עצם ההשתתפות בטיול או בחלק ממנו מהווה אישור מלא ומפורש של המטייל כי הוא קרא, הבין ומאשר את תנאי ההרשמה למסע, המסלול, התנאים הכללים, תנאי הרישום והביטול . חתימה זו מהווה הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי של המטייל עבור דמי הרישום ושאר תשלומי המסע ולכל התנאים המפורטים בהמשך עמוד זה, כפוף לעדכונים שיימסרו עד מועד היציאה למסע.
 2. באחריות המטייל לוודא שקיבל את המידע והעדכונים האחרונים בעניין המסע כפי שהתפרסמו באתר מאגמה ו/או נמסרו לו על ידי נציג מאגמה ו/או המדריכ/ה במפגש ההכנה לקראת המסע.
 3. התנאים המופיעים באתר האינטרנט של החברה והעדכונים שיימסרו למטייל בכתב עד למועד היציאה למסע מהווים את הסכם ההתקשרות שבין החברה למטייל. באחריות המטייל לקבל את דף המידע ואת העדכונים לפני היציאה למסע.

סירוב להרשמה / הפסקת המסע באמצע

 1. מאגמה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר הרשמת מטייל לכל אחד ממסעותיה אם לדעתה המטייל עלול שלא להתאים למהלכו, אופיו או התנהלותו של המסע ללא כל צורך להסביר או לנמק את עמדתה בנושא.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו של מטייל במסע במקרה שהתנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים את המשך השתתפותו ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל, במשתתפים אחרים או בצוות המסע וזאת על פי שיקול דעתו והחלטתו הבלעדית של צוות המסע.
 3. במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, לא יוחזרו למטייל התשלומים אשר נגבו עבור המסע אלא אם כן החברה עצמה תקבל החזר עבור החלק היחסי שלא נוצל.
 4. צוות המסע רשאי להפסיק כל פעילות של משתתף במהלך המסע: נהיגה, רפטינג, אופניים וכדומה – בשל התנהגות בלתי הולמת ו/או מצב בריאותי ו/או סכנה בטיחותית או ביטחונית.

דרכון ואשרת כניסה:

 1. על המטייל להצטייד בדרכון בתוקף לשנה שבו לפחות שני עמודים ריקים.
 2. בדיקת תוקף הדרכון, הארכתו ו/או הוצאת דרכון חדש – באחריות המטייל בלבד.
 3. אזרח ישראלי חייב להכנס ולצאת מגבולות הארץ באמצעות דרכון ישראלי בלבד – גם אם הוא מחזיק באזרחות נוספת.
 4. במסעות בהם נדרשת אשרת כניסה (ויזה) החברה תסייע, כמיטב יכולתה, למטייל לקבל את הוויזות הדרושות אך איננה מתחייבת כי אשרת הכניסה תאושר על ידי הרשויות הרלוונטיות . המטייל יהיה אחראי לספק את המסמכים הדרושים ( כולל דרכון, תמונות פספורט וכו') – למשרדי החברה – על פי הנחיות החברה. באחריות המטייל להעביר לחברה מסמכים תקינים ונכונים. כל עיכוב שיחול בהוצאת האשרה בשל הגשת מסמכים שאינם תואמים את פרטי המטייל – יהיה באחריות המטייל בלבד.
 5. הוצאת אשרת כניסה במועד מיוחד ושונה משאר משתתפי המסע – תעשה על ידי החברה רק במידה שהמטייל עדכן אותנו בכך מראש וקיבל את אישור החברה על כך שהדבר אפשרי. הוצאת אשרה כזאת תהיה כרוכה בדרך כלל בתשלום מיוחד אותו יישא המטייל.
 6. על המטייל לוודא שברשותו אשרת כניסה התואמת את מספר הכניסות שלו לאותה מדינה.
 7. במדינות שונות תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהיה המותרת. על המטייל לשים לב לתקופת השהייה המותרת שנקבעה על ידי רשויות ההגירה בעת הכניסה למדינה.
 8. על המטייל לבדוק מול החברה אם נדרשת אשרת כניסה ליעדי מעבר של טיסות.
 9. במקרה של שינויים בטיול או במסלול הנובעים משינויים או בעיות באשרות הכניסה או משינוי במדיניות הארצות בהן נטייל החברה לא תהיה אחראית על הוצאות או נזק שיגרם למטייל כתוצאה מכך.
 10. במקרה של סירוב כניסה של מטייל למדינה כלשהי לאחר ההגעה ליעד – החברה לא תישא בהוצאות או בנזקים הכרוכים בכך.

מטייל בעל דרכון זר / תעודת מעבר 

 1. מטייל בעל דרכון זר אחראי לברר בשגרירות המדינה שהנפיקה את דרכונו אם חלים עליו תנאים אחרים או אם קיימים לגביו דינים מיוחדים בכל המדינות בהן עובר המסע. על מטייל המשתמש בדרכון זר במהלך המסע חלה אחריות קונסולארית של המדינה שהנפיקה את הדרכון.
 2. מטייל שאין ברשותו דרכון רשמי – אלא תעודת מעבר או תעודה מסוג אחר חייב ליידע על כך את נציגנו לפני ההרשמה למסע ולפני שלקח על עצמו התחייבויות של דמי ביטול

כמו כן, מטייל כזה – יברר בשגרירות מדינת היעד בישראל האם הוא רשאי להכנס אליה באמצעות תעודה זו. 

 המסלול 

בשל האופי המיוחד של המסעות שלנו והיעדים אליהם אנחנו מגיעים יתכנו שינויים במסלול בשל נסיבות שונות. אנחנו שואפים לקיים את המסלול המתוכנן אך שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במקרה הצורך.

 1. המסלול עשוי להשתנות תוך כדי מסע בשל אילוצים כגון: מזג אוויר, חסימות או שינויים, תקלות מכניות ברכבים, החלטת המדריך בשטח וכו'.  
 2. מסלול הטיול ביום הראשון והאחרון תלויים בשעות הטיסה.
 3. תכנית המסע מתארת את המקומות והאתרים בהם נבקר – סדר הביקור יכול להשתנות לאורך הימים.

מצבי חירום ואירועים ביטחוניים: מאגמה מוציאה מסעות ליעדים אשר על פי מיטב הבנתה וניסיונה מטיילים ישראליים יכולים לטייל בהם בבטחה. באחריות המטייל לבדוק אם קיימת התרעה ביטחונית ספציפית ליעד, וההחלטה להצטרף למסע היא רק של המטייל ועל פי מיטב הבנתו.

 1. במקרה של התרעה חמורה, מגפה, או ארוע בטחוני אשר מתרחש סמוך למועד היציאה וגורם לביטול המסע, לשינוי במועד המסע או במסלול המסע – ייחשב הדבר ככוח עליון והחברה תהיה פטורה מכל אחריות להחזר כספי מצידה במידה והכספים כבר שולמו לגורם שלישי.
 2. מאגמה רשאית לבטל או לערוך שינויים במסלול המסע ו/או בצוות המסע על פי שיקול דעתה המקצועי לפני המסע ובמהלכו, גם בהתראה קצרה ביותר, עקב סיבות שאינן תלויות בה כגון שביתות, מזג האוויר, פגעי טבע, התראות, הנחיות של סוכנים מקומיים או של רשויות מוסמכות, התרעות ביטחוניות או כל סיבה אחרת. שיקול דעתה של החברה בתחום זה – כולל שינויים מהותיים – הוא בלעדי ומוחלט ובמקרה כזה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למטיילים עקב שינויים אלה והיא אינה מתחייבת להחזר כספי כלשהו במידה והכספים כבר שולמו לגורם שלישי.
 3. חברת מאגמה ממליצה למטיילים לעשות ביטוח מלא הכולל את כל הסעיפים מייד עם ההרשמה למסע.

טיסות : 
שינוי בלוח הזמנים של חברות התעופה
: אנחנו מפרסמים את מועדי הטיסות הידועים לנו בהתבסס על מידע המתקבל מחברות התעופה. יחד עם זאת, מדי פעם, נעשים על ידי חברות התעופה שינויים בלוח הטיסות המתוכננות (ולהלן "שינוי"), ולא פעם נעשה הדבר גם בהתראות קצרות ביותר. במידה ולוח הזמנים של חברות התעופה ישתנה, מאגמה תעדכן את המטיילים בסמוך לקבלת המידע בדבר השינוי והמסלול יותאם ללוח הזמנים החדש. יחד עם זאת אין למאגמה אחריות כלשהי והיא כמובן לא תישא בכל הוצאה נלווית או נזק כלשהו שנגרמו למטייל בשל השינוי. מטייל שיבטל את יציאתו לטיול עקב שינוי בלוח הטיסות או בחברת התעופה יחויב בדמי ביטול כפי שפורסם בטופס הרישום למסע

טיסות חריגות ודמי ביטול טיסות:

 1. נוסע החורג ממסגרת הטיסה הקבוצתית בתאריך הטיסה או ביעד החזרה יהיה חייב בתוספת תשלום. פרטים על כך ינתנו בעת ההרשמה ובהתאם למקרה. על הנוסע תחול גם תוספת הנובעת משינוי מחיר הטיסות.
 2. שינוי מועד הטיסה מוגבל – ואפשרי בהתאם לחוקי חברות התעופה
 3. מטייל שמצטרף למסע אך אינו משתלב במסגרת הטיסה הקבוצתית יזוכה במחיר הטיסה נטו.
 4. במקרים בהם טיסות הפנים כלולות בעסקה הקשורה בטיסות בינלאומיות יידרש הנוסע הפוגש את הקבוצה לרכוש את טיסת הפנים במחיר מלא ובנפרד.
 5. רמת השירות בטיסה, נהלי הכבודה, מקומות הישיבה וכו' – כל אלה בהתאם למדיניות חברת התעופה.

לינה: הקריטריונים לדירוג בתי המלון משתנים ממדינה למדינה ולא תמיד הם תואמים את המקובל בישראל. מאגמה משתדלת לבחור מלונות טובים ונוחים אך לא תישא באחריות במקרה שרמת המלון תהיה נמוכה מהמצופה על פי דירוגו. לעיתים יתכנו הבדלים ברמת החדרים באותו מלון. חדר ליחיד לעיתים קטן יותר מחדר זוגי . חלק מבתי המלון מספקים מיטות נפרדות בלבד. החברה לא תהיה אחראית להפרעות כתוצאה מרעש, קרבה לרחוב, מזגן וכל מטרד אחר בבית המלון.
מחירי המסע מתבססים על לינה בחדר זוגי .
לינה בחדר יחיד כרוכה בתוספת תשלום.

שינויים בבתי המלון : בתי המלון המתוכננים מוזמנים בדרך כלל זמן רב לפני מועד המסע. יחד עם זאת מפעם לפעם חלים שינויים אשר אינם תלויים בנו. במקרה כזה, החברה תדאג למלון אחר, בהתאם לזמינות ולתפוסה ותשתדל שהמלון החלופי יהיה באותה רמה. שינוי של בית מלון לא יזכה את המטייל בפיצוי כלשהו

בקשות מיוחדות לבתי המלון : אנחנו משתדלים להיענות לבקשות מיוחדות (כגון חדרים צמודים) אך בכל מקרה החברה לא תישא באחריות במקרה בו לא קיבל המטייל את החדר המבוקש. 

שעות כניסה לחדרים ויציאה מהם:  במקרה של טיסה המגיעה ליעד בשעת בוקר מוקדמת או עוזבת בשעה מאוחרת נשתדל לאפשר כניסה מוקדמת לחדרים או פינוי מאוחר שלהם ( או של כמה מהם) בכפוף לנהלי המלון. החברה לא מתחייבת לספק את החדרים מייד עם ההגעה המוקדמת או לאפשר שהות מאוחרת בחדרים עד הטיסה. 

 הרכבים

 1. חברת מאגמה מארגנת ומפיקה מסעות שטח במגוון יעדים כשבכל יעד ויעד ישנם סוגי רכבים שונים. הרכב אשר יסופק למטייל יהיה מהדגם המופיע באתר ו/או בתוכנית המסע – או מאותה קטגוריה.
 2. הרכבים הינם מחברות השכרה ובאחריותן. השכרת הרכב נעשית ישירות בין חברת הרכב ובין המטיילים.
 3. בעת החתימה על מסמכי השכרת הרכב יתבקשו המטיילים להשאיר פיקדון כפי שנהוג בחברות השכרת רכב – אלא אם כן קיבלו המטיילים בכתב, מידע שונה בעניין טרם יציאתם למסע.
 4. המטיילים יחתמו על הרכב עם קבלתו מול חברת ההשכרה ויהיו אחראיים להחזרתו התקינה של הרכב.
  על המטייל להצטייד בכרטיס אשראי בינלאומי בתוקף, על שמו, לשם קבלת הרכב.
 5. על כל מטייל לבדוק את רכבו לפני היציאה לדרך ולהתריע על כל שריטה / פגיעה / תקלה ברכב/
 6. על הרכבים חלים כל החוקים והכללים אשר קובע החוק במדינה בה אנחנו מטיילים.
 7. אנחנו משתדלים לקבל את הרכבים הטובים ביותר בנמצא, יחד עם זאת, טיב ואיכות הרכב המתקבל מחברת ההשכרה איננו בשליטת מאגמה. במקרה של רכב תקול או לא תקין נעשה כל שביכולתנו לסייע למטייל לקבל רכב חלופי בהקדם האפשרי.

 ביטוח לרכבים והשתתפות עצמית :

 1. המטייל יכבד את תנאי ההשכרה וההסכמות עם חברת ההשכרה – לרבות השתתפות עצמית במקרה של נזק.
 2. בחלק מהמסעות, החברה כוללת במחיר המסע גם ביטוח השתתפות עצמית מלא לרכבים (כולל צמיגים ושמשות) – באחריות המטייל לוודא האם ביטוח השתתפות העצמית כלול במחיר המסע. כמו כן, באחריותו לברר מול החברה מה גובה ההשתתפות העצמית (באם יש כזאת) , האם ניתן לבטח ביטול השתתפות עצמית ומה עלות הביטוח הזה ולצאת למסע כשיש בידיו את כל המידע בנוגע לנושא.
 3. בכל מקרה, הביטוח אינו מכסה נהיגה שלא על פי חוק, דו"חות מהירות, עבירות תנועה וחניה ונהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים וכל האחריות בנושאים אלו הנה של המטייל הנוהג ברכב במועד הרלוונטי.

מפגש קבוצה: לפני היציאה למסע אנחנו נוהגים לקיים מפגש קבוצה במהלכו המשתתפים מקבלים מידע מעודכן לגבי המסלול, הטיסות, תנאי הלינה, הציוד הנדרש , ההערכות והיציאה למסע. בנוסף, במפגש הקבוצה המשתתפים מכירים זה את זה, נעשה תאום ציפיות בין המשתתפים והכרות עם הצוות המוביל את המסע. בחלק ממפגשי הקבוצה המשתתפים גם מקבלים ציוד או ביגוד לקראת המסע ולעיתים גם "משימות" או "תפקידים" שונים שיהפכו את המסע למוצלח במיוחד. מפגש הקבוצה הוא חלק משמעותי וחשוב מההכנה למסע ואנחנו ממליצים לא לוותר עליו! מטייל שלא השתתף במפגש קבוצה יהיה אחראי להשלים את המידע ולקבל את הציוד. למען הסר כל ספק, בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך תנאי השתתפות זה ובין הנאמר במפגש הקבוצה ו/או בשיחה עם נציגי החברה יגבר האמור במסמך זה אלא אם כן המידע הספיציפי נמסר למטייל בכתב ועל ידי נציג החברה.   

 בריאות :

 •  על חברתנו חל איסור מוחלט לתת כל ייעוץ או הנחיות בנושא זה.
 • לקבלת הנחיות וייעוץ יש לפנות ללשכות הבריאות המחוזיות לפחות חודש לפני מועד היציאה למסע.
 • בחלק מהמדינות (בעיקר במדינות אפריקה) יידרשו המשתתפים להציג פנקס חיסונים בכניסה למדינה. במקרה זה, באחריות המטייל לוודא שברשותו פנקס חיסונים בינלאומי.
 • מאגמה אינה אחראית ואינה מוסמכת לספק למטיילים פנקסי חיסונים או מידע בנוגע לפנקסי חיסונים.
 • באחריות המטייל לוודא טרם הרשמתו למסע אילו חיסונים עליו לבצע ומהן הדרישות מבחינת פנקס חיסונים.
 • במקרה של ביטול ההשתתפות במסע לאחר ההרשמה, בשל התנגדות המטייל לחיסון / אי קבלת חיסון מכל סיבה שהיא – ישלם המטייל דמי ביטול כפי שנקבע בטופס הרשום ומאגמה לא תישא בהוצאות או בנזקים שיגרמו למטייל בשל כך.

ביטוח:

 1. כל מטייל חייב להצטייד בביטוח נסיעות המתאים לכל הפעילויות במסע הכולל בין השאר: ביטוח רפואי, מטען, אתגרי ובחלק מהמסעות גם ספורט חורף ( בכל חברת ביטוח זה נקרא אחרת). כולל: ביטוח כנגד תאונות דרכים, ביטוח ביטול ו/או קיצור נסיעה, הטסה רפואית, הטסה מהשטח וכל ההרחבות הנדרשות. על הביטוח להיות מלא, מתאים לגוף ולרכוש וללא זכות שיבוב כלפי החברה או מי מטעמה.
 2. מומלץ לרכוש את הביטוח מייד עם ההרשמה למסע כדי להיות מכוסים במקרה של ביטול (בכפוף לתנאי הפוליסה) .
 3. מאגמה אינה צד להתקשרות בין המטייל וחברת הביטוח ולא תישא באחריות במקרה שלמטייל אין ביטוח / כיסוי ביטוחי מלא ו/או בכל מקרה של תקלה אחרת מכל סוג בנוגע לביטוח שרכש המטייל.
 4. החברה איננה אחראית לכל נזק , ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, שייגרם למטייל במהלך המסע או עקב ביטולו או בשל שינויים שיערכו במהלכו, מכל סיבה שהיא – לרבות נזק בשל תאונה, פציעה, נפילה, גניבה, אובדן כבודה או מסמכים או הוצאות שהיה על המטייל להוציא בגינם. היה והחברה הוציאה הוצאה כלשהי עבור המטייל – יהיה המטייל חייב בהשבה מלאה של הסכום לחברה.
 5. יודגש כי חברת מאגמה אינה חברת ביטוח ואינה נושאת בכל אחריות בנושא הביטוח וכי ההתקשרות היא אך ורק בין המטייל ובין חברת הביטוח. במקרה של תביעת פיצוי ביטוחי עקב אי הגעה למסע / הפסקת המסע עקב מחלה, פציעה, תאונה (לרבות תאונת דרכים), ו/או כל בעיה אישית או כל סיבה אחרת יש לפנות ישירות לחברת הביטוח. חברת מאגמה לא תהיה צד לתביעה או לכל טענה אפשרית.

תנאי התשלום: מחירי הטיול נקובים בדולרים או ביורו ניתן לשלם את מחיר המסע ב  3 תשלומים. סכום החיוב יבוצע בש"ח (אלא אם כן צוין אחרת) על פי שער העברות והמחאות גבוה ביום החיוב. החיוב יתבצע עד 60 ימי עבודה לפני מועד היציאה למסע. תשלום בכרטיסי אשראי: ניתן לשלם ברוב כרטיסי האשראי הקיימים. למשלמים בכרטיס אשראי לא ישראלי : ניתן לשלם בתשלום אחד בלבד. למשלמים בכרטיס אשראי במטבע זר תהיה תוספת של 3.5% ממחיר החיוב. תשלום במזומן:

 • על פי החוק ניתן לשלם במזומן עד 10% מערך העסקה בלבד (נכון לשנת 2022)   

(עסקה: מחיר המסע למשתתף) .

 • התשלום במזומן יעשה במשרדי מאגמה חודש וחצי לפני היציאה למסע.
 • ניתן לשלם במזומן גם במטבע זר – אנו מקבלים שטרות משנת 2010 והלאה.
 • תשלום במזומן מחייב מסירת פרטי כרטיס אשראי לביטחון.

תשלום בהעברה בנקאית:

 • ביום ביצוע ההעברה נא לוודא עם משרדנו את הסכום המדויק שעליכם לשלם בשקלים.
 • אישור על ביצוע ההעברה יש להעביר  לפקס : 03-9735002
 • תשלום בהעברה בנקאית מחייב מסירת פרטי כרטיס אשראי לביטחון.

התשלומים יגבו באמצעי התשלום אותם ציין המטייל בטופס הרישום, ללא הודעה נוספת.

שינוי במחירים
מחיר המסע המפורסם מתבסס על מחירי הטיסות ושרותי הקרקע ביום פרסום המסע. במקרה של התייקרות מחירים, הטלת מיסים, היטלים חדשים בארץ או בחו”ל ו/או שינוי של שערי החליפין לעומת השקל – שמורה למאגמה הזכות לעדכן את מחיר המסע, גם אם המטייל/ת שילמו תשלום חלקי או מלא.

תנאי ביטול:

 1. בעת ההרשמה ישולמו דמי רישום על פי יעד המסע. במקרה של ביטול על ידי המטיילים דמי הרישום לא יוחזרו.
 2. הודעה על ביטול תעשה בכתב בלבד (במייל או בפקס) למשרדי החברה. מועד הביטול ייחשב מועד (יום ושעה) מסירת ההודעה כאמור. "ימי עבודה": כל אחד מהימים א ' עד ה' , שאינו יום חג או ערב חג.
 3. תנאי הביטול ייחודיים לכל מסע ומפורטים בטופס ההרשמה.
 4. בתקופות החגים ( חגי תשרי ופסח), בפסטיבלים, קרנבליים, חגים לאומיים ואירועים אחרים בהם החברה מתחייבת זמן רב מראש רשאית החברה לגבות דמי ביטול מיוחדים.
 5. חתימת המטייל על טופס הרישום ו/או תשלום דמי הרישום מהווה אישור מלא ומפורש של הנרשם כי הוא קרא, הבין ומאשר את תנאי ההרשמה , התשלום והביטול.

חילוקי דעות, תחום שיפוט והתיישנות:

 1. כל תביעה ו/או טענה אשר תהיה למטייל כנגד החברה או מי מנציגיה תובא בפני החברה לא יאוחר מתום 30 ימים לאחר חזרת המטייל לישראל.
 2. בחלוף שנתיים מחזרת המסע לארץ, לא יהיה המטייל זכאי לפנות אל החברה בכל טענה ו/או תביעה הנוגעת למסע. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים בלבד בהתאם להוראת סעיף 19 לחוק ההתיישנות תש"ח 1958.
 3. בכל מקרה של חילוקי דעות בין החברה לבין המטייל, הסמכות הבלעדית לדון בטענות אלו תהיה מסורה אך ורק לבתי המשפט בתל אביב ללא קשר למקום הרשמתו או מגוריו של המטייל.

האמור במסמך זה גובר על כל מידע שנמסר למטייל בעל פה

 

דילוג לתוכן