fbpx
שקופית קודמת
שקופית הבאה

מסעות זה השטח שלנו

הצהרת פרטיות

מדיניות פרטיות מאגמה מסעות בע"מ

פרטיותם של המבקרים באתר: magmaoffroad.co.il – מאגמה מסעות בע"מ  להלן: "האתר" חשובה לנו.

מדיניות פרטיות זו מתארת את סוג המידע האישי אשר מתקבל ונאסף מהמשתמשים ומסבירה לאילו מטרות הוא משמש. מדיניות פרטיות זו משתנה מפעם לפעם, ומומלץ לבקר בעמוד זה לפרקים. השימוש שתעשו באתר, בכל צורה שהיא, מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד מאגמה מסעות בע"מ – magmaoffroad.co.il משתמשת במידע הנמסר על-ידי המשתמשים  או הנאסף בעת השימוש באתר.

כללי

האתר עושה שימוש ב-Google Analytics (להלן: השירות), שירות ניתוח אינטרנט מבית חברת גוגל. השירות משתמש בקובצי "עוגיות", קובצי טקסט שהאתר מציב במחשב שלכם, כדי לסייע לנו לנתח את אופן השימוש של המשתמשים באתר. המידע הנוצר על ידי קובץ ה"עוגיה" על אודות השימוש שלכם באתר האינטרנט כולל כתובת ה-IP שלכם, סוג הדפדפן, ספק שירות האינטרנט, זמן ומועד ביקור באתר, דפים מפנים ודפים יוצאים, כמות ופירוט לחיצות עכבר יועבר אל Google ויאוחסן על ידיה בשרתים בארה"ב . Google תשתמש במידע זה כדי לבצע הערכה של השימוש שלכם באתר האינטרנט, לערוך דו"חות על פעילות באתר לעיון מפעילי האתר ולספק שירותים אחרים הקשורים לפעילות באתר ולשימוש באינטרנט.

Google רשאית גם להעביר מידע זה לגורמי צד שלישי כאשר הדבר מתחייב על פי חוק, או כאשר גורמי צד שלישי אלה מעבדים את המידע מטעמה שלGoogle. הנ"ל לא תקשר את כתובת ה-IP שלך עם כל נתונים אחרים שמוחזקים בידי Google

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת  לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

מאגמה מסעות בע"מ – magmaoffroad.co.il מעוניינת לשלוח מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. מאגמה מסעות בע"מ – magmaoffroad.co.il לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן: אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר שתחייב חשיפת פרטיך. אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי. מאגמה מסעות בע"מ –  לא תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתר החברה  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. פרסומות של צדדים שלישיים  מאגמה מסעות בע"מ –  magmaoffroad.co.il מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של מאגמה מסעות בע"מ –magmaoffroad.co.il.

אבטחת מידע

מאגמה מסעות בע"מ – magmaoffroad.co.il מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, האתר לא מתחייב ששירותיו  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל: info@magmaoffroad.co.il . בנוסף, אם המידע שבמאגר שלנו משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

דילוג לתוכן