fbpx
אורלי מרינוב

אורלי מרינוב

אין דבר שהאישה הזאת לא יכולה לעשות. היא שומעת. מתבוננת. בוחנת את הסוגיה ואז... שולפת, מארגנת, חותכת, פותחת, סוגרת, בודקת. הייתה בעיה? שחקנית מופלאה בצוות: אם צריך - היא ההגה, אם צריך - היא הגלגל. תמיד יודעת וקולטת בחושים, איפה צריך להיות, ואיפה לא נכון להיות כרגע בכלל. היא אולר, היא ספוג, היא חץ שלוח, היא מהדק, היא פטיש, היא מטוס, היא טנק. היא בעיקר נהדרת, זה בטוח. וכשהיא לא במנהלה ...מי היה מאמין שסופרוומן מגיעה מעולם הביטוח?

דילוג לתוכן