fbpx
דינה פרומוביץ

דינה פרומוביץ

הכי מבינה ארגונים, עסקים, אנשים ונשים. הכי פותרת בעיות, מנהלת משברים, מתקתקת דברים (לפחות חמישה בו זמנית ובדרך כלל בשלמות) הכי אני -תכף מסדרת - את - זה מה - הבעיה ? הכי אישה חזקה, מבריקה, מיוחדת, נבונה, מובילה. הכי בעלת תפקיד ניהולי בכיר וגם אמא. הכי מנחת אירועים כשצריך: רהוטה, מדהימה ולא מתבלבלת. הכי מאפרת לעת מצוא. הכי מאחרת אבל מי יכול עליה.

דילוג לתוכן